Utfrågning av våra politiker inför valet, september 2010